Lớp 12 Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2012 môn Hóa học

vinhha

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Câu 4: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là:

A. Glucoz, glixerin, andehit fomic và natri axetat

B. Glucoz, glixerin, mantoz và rượu (ancol) etylic

C. Glucoz, glixerin, mantoz và axit axetic

D. Glucoz, glixerin, mantoz và natri axetat
Câu 5: Một trong những điểm khác nhau giữa protit và gluxit là:

A. Protit luôn có khối lượng phân tử lớn hơn

B. Protit luôn có nhóm chức -OH trong phân tử

C. Protit luôn có nguyên tố nitơ trong phân tử

D. Protit luôn là chất hữu cơ no
----------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top