Hóa Học Đề thi học sinh giỏi Hóa học 8 (d2)

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Câu 2(2đ)

a. Giải thích các hiện tượng sau:
-Nung đá vôi thì khối lượng vôi thu được giảm so với khối lượng đá.
-Hỗn hợp H2 và O2 nổ khi cháy.
b. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất: Na2O,MgO,P2O5 trong 3 lọ mất nhãn.Viết phương trình hóa học.

Câu 3(2,5đ)

a. Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao, kết thúc phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm 4,8 gam.Xác định công thức của oxit và tính hàm lượng sắt trong oxit đó.

b. Cho x gam hỗn hợp gồm Na và Ca có tỉ lệ mol tương ứng 2:1vào nước dư,thu được 11,2 lít khí (đkc).Tính x.

Câu 3(2đ)

Nguyên tử X có tổng các hạt là 40,trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số không mang điện là 12.
-Tìm số hạt và sơ đồ electron của X.
-Tìm nguyên tử khối của X biết mp = mn = 1.
- Tính khối lượng bằng gam của X biết khối lượng 1 nguyên tử C = 1,9926.10-23 gam.
--------------------------
Link:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top