Lớp 11 Đề thi Học kì I Lí 11 (đầy đủ)

thanh huyen

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Câu 12: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng?
A.Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi.
B.Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.
C.Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.
D.Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.
Câu 13: Hạt mang tải điện trong kim loại là
A. electron và ion dương. B. electron, ion dương và ion âm.
C. ion dương và ion âm. D. electron.
Câu 14: Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu ta thấy có tiếng nổ lách tách. Đó là do
A. Hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc. B. Cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên.
C. Hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng D. Hiện tượng nhiễm điện do cọ sát.
Câu 15: Một nguồn điện có điện trở trong 1 W được mắc với điện trở 4,8 W thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Cường độ dòng điện trong mạch là
A. I = 2,5 (A). B. I = 25 (A). C. I = 12 (A). D. I = 120 (A).
-----------------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top