Đề minh họa Sinh học cơ bản không xuất hiện các dạng bài tập mới

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Phân tích cấu trúc đề thi

Đề thi gồm 40 câu làm trong thời gian là 50 phút tương ứng với 1, 2 phút trên câu .Qua việc tìm hiểu cấu trúc và phân tích đề có thể đưa ra các nhận xét về xu hướng đề minh họa của Bộ GD&ĐT năm nay như sau :


Chuyên đề


Các câu thuộc chuyên đề


Lý thuyết / Bài tập


Cơ chế di truyền biến dị


7


6/1


Tính quy luật của hiện tượng di truyền


10


1/9


Di truyền quần thể


4


0/4


Ứng dụng di truyền quần thể


1


1/0


Di truyền người


2


0/2


Tiến hóa


6


4/2


Sinh thái


10


8/2


Tông số câu


40


20/20


Độ phân hóa kiến thức trong đề thi

Đề thi có sự phân hóa mức độ kiến thức và năng lực của học sinh cụ thể là 20 câu đầu ở mức độ dễ, tập trung vào khối kiến thức cơ bản trong SGK, từ câu 20 đến câu 30 hướng đến mức độ vận dụng thấp, HS trung bình và khá đều có thể làm được, 10 câu cuối có tính phân hóa, đòi hỏi HS trình độ từ khá trở lên mới có thể làm được.

Phần kiến thức được kiểm tra trong đề thi minh hoạ

Kiến thức trong đề thi hoàn toàn nằm trong kiến thức chương trình Sinh học lớp 12 . Vì vậy trong thời điểm này khi bộ công bố đề minh hoạ các bạn học sinh lớp 12 hoàn toàn có thể xây dựng một chiến lược học tập phù hợp để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT quốc gia năm 2017

Phần kiến thức trong đề thi tập chung chủ yếu vào kiến thức phần Di truyền học (60 % tổng số điểm trong đề thi ) còn lại là phần Tiến hoá và phần Sinh thái

Tỉ lệ lí thuyết và bài tập trong đề thi minh hoạ

Dựa vào phân tích tỉ lệ bài tập và lí thuyết trong đề thi có thể nhận thấy phần lí thuyết và bài tập có mức điểm là tương đương nhau trong đề thi minh hoạ (khác với những năm trước lí thuyết chiếm 60% và bài tập chiếm 40%)

Phần bài tập chủ yếu tập chung vào các phần Tính quy luật của hiện tượng di truyền, Di truyền học quần thể. Với thời lượng 1, 2 phút/câu, các phần bài tập đã không thiên về kiểm tra kĩ năng tính toán của học sinh nhưng thiên về kiểm tra kiến thức bản chất sinh học

Lí thuyết tập chung chủ yếu ở các phần Sinh thái và Tiến hóa, Cơ chế di truyền biến dị . Trong phần lí thuyết ở phần cuối đề thi có sự phân hóa học sinh tốt hơn phần đầu .

Các dạng bài và mức độ đánh giá học sinh trong đề thi minh họa

Về cơ bản trong đề thi không xuất hiện các dạng bài tập mới: dạng bài tập lựa chọn đáp án, bài tập đếm, dạng bài tập kiểm tra kiến thức kết hợp với hình ảnh

Tuy nhiên số lượng các bài tập có sử dụng hình ảnh để kiểm tra kiến thức tăng lên,điều đó yêu cầu học sinh phải có khả năng phân tích hình ảnh để trả lời các câu hỏi của bài tập .

Đây là một trong những hướng đổi mới của đề thi minh hoạ năm nay hoàn toàn phù hợp với chương trình Sinh học lớp 12 hiện nay (chương trình sinh học lớp 12 có nhiều phần sử dụng hình ảnh để khai thác kiến thức). Hình thức kiểm tra đa dạng hơn.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top