Đại hội Đảng bộ Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam luôn phát huy đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quy mô đào tạo ngày càng được mở rộng. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được chú trọng, gắn với hoạt động đào tạo, đảm bảo phục vụ sự phát triển của ngành, thành phố và đất nước.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Đồng chí Đậu Xuân Cảnh - Bí thư Đảng ủy Khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu tại Đại hội.

Quy mô đào tạo ngày càng được mở rộng. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được chú trọng, gắn với hoạt động đào tạo, đảm bảo phục vụ sự phát triển của ngành, của thành phố và đất nước.

Hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng.

Đảng bộ Học viện luôn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đổi mới căn bản và toàn diện Học viện; nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, khoa học - công nghệ, khẳng định vị thế và uy tín của Học viện.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Học viện cần khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top