Công tác ở vùng ĐBKK với 21 năm đóng BHXH có được trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
* Trả lời:

Theo thư bạn viết, bạn thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Tại Điều 8 Nghị định này có nêu: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm:

Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

- Dưới 3 tháng thì không tính;

- Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác;

- Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nếu bạn có từ đủ 10 năm công tác thực tế ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn hoàn toàn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top