Tắt Quảng Cáo [X]
Cấu trúc đề thi hóa học | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Cấu trúc đề thi hóa học

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi tieuyeu, 26/3/10.

Lượt xem: 502

 1. tieuyeu Điều hành viên

  CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC
  A: Đề thi tốt nghiệp THPT:
  I. Phần chung cho tất cả thí sinh 32 câu:
  Nội dung
  số câu
  Este, lipit
  2
  Cacbonhidrat
  1
  Amin, Amino Axit, Protein:
  3
  Polime, vật liệu polime
  1
  Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ
  6
  Đại cương về kim loại
  3
  Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng
  6
  Sắt, Crom; các hợp chất của chúng
  3
  Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
  1
  Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ
  6

  II: Phần riêng
  Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B
  A- Theo chương trình Chuẩn (8 câu):
  Nội dung
  số câu
  Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat
  2
  Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime:
  2
  Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng
  2
  Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
  2

  B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):
  Nội dung
  số câu
  Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat
  2
  Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime:
  2
  Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng
  2
  Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
  2

  [FONT=.VnTime] [/FONT]
  C. Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ
  I- Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)
  Nội dung
  số câu
  Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học
  2
  Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học
  2
  Sự điện li
  1
  Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng
  3
  Đại cương về kim loại
  2
  Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng
  5
  Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông:
  6
  Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon
  2
  Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
  2
  Anđehit, xeton, axit cacbonxylic
  2
  Este, lipit
  2
  Amin, amino axit, protein
  3
  Cacbonhidrat
  1
  Polime, vật liệu polime
  1
  Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông
  6

  II- Phần riêng:
  Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
  A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):
  Nội dung
  số câu
  Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li
  1
  Anđehit, xeton, axit cacbonxylic
  2
  Đại cương về kim loại:
  1
  Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng
  2
  Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
  1
  Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
  Amin, amino axit, protein
  1

  B- Theo chương trình nâng cao (10 câu):
  Nội dung
  số câu
  Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
  Anđehit, xeton, axit cacbonxylic
  2
  Đại cương về kim loại
  1
  Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng
  2
  Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
  1
  Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
  Amin, amino axit, protein
  1
  dinhnhuy012 thích bài này.
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này