Cách sử dụng to say, to tell

Thảo luận trong 'Ngoại ngữ' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 4/7/10.

Lượt xem: 352

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Hai động từ này có nghĩa giống nhau nhưng cách dùng khác nhau. Nếu sau chủ ngữ không có một tân ngữ gián tiếp nào (tức là ta không đề cập đến đối tượng nào nghe trong câu) thì phải dùng to say, ngược lại thì dùng to tell.


  S + say + (that) + S + V...
  He says that he is busy today.
  Henry says that he has already done his homework.

  Nhưng nếu sau chủ ngữ có một tân ngữ gián tiếp (có đề cập đến người nghe) rồi mới đến liên từ that thì phải dùng to tell.
  S + tell + indirect object + (that) + S +V...
  He told us a story last night.
  He tells me to stay here, waiting for him.

  To tell cũng thường có tân ngữ trực tiếp. Luôn dùng to tell khi nói đến các danh từ sau đây, cho dù có tân ngữ gián tiếp hay không:
  Tell
  a story
  ajoke
  asecret
  a lie
  the truth
  (the) time
  Never tell a secret to a person who spreads gossip.
  The little boy was punished because he told his mother a lie.
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này

Tắt Quảng Cáo [X]
Đầu Tư Tiền Số