Cách sử dụng một số cấu trúc P2

Thảo luận trong 'Ngoại ngữ' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 4/7/10.

Lượt xem: 341

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  • Whould (should) like + to have + P2 : Diễn đạt một ước muốn không thành. He would like to have seen the photos = He would have liked to see the photos (But he couldn't).

  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">Dùng với một số động từ: to appear, to seem, to happen, to pretend
   Nên nhớ rằng hành động của nguyên mẫu hoàn thành xảy ra trước hành động của mệnh đề chính.
   He seems to have passed the exam = It seems that he has passed the exam.
   She pretended to have read the material = She pretended that she had read the material.
   <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">Dùng với sorry, to be sorry + to have + P2: Hành động của nguyên mẫu hoàn thành xảy ra trước trạng thái sorry.
   The girls were sorry to have missed the Rock Concert
   (The girls were sorry that they had missed the Rock Concert.)
   <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">Dùng với một số các động từ sau đây ở thể bị động: to ackowledge. believe, consider, find, know, report, say, suppose, think, understand. Hành động của nguyên mẫu hoàn thành xảy ra trước hành động của mệnh đề chính.
   He was believed to have gone out of the country.
   (It was believed that he had gone out of the country.)
  • Dùng với một số các động từ khác như to claim, expect, hope, promise. Đặc biệt lưu ý rằng hành động của nguyên mẫu hoàn thành sẽ ở future perfect so với thời của động từ ở mệnh đề chính.
   He expects to have graduated by June.
   (He expects that he will have graduated by June.)
   He promised to have told me the secret by the end of this week.
   (He promised that he would have told me the secret by the end of this week.)
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này