Các ĐL bảo toàn & Cơ chất lưu - Dễ

Thảo luận trong 'Vật lí' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 4/7/10.

Lượt xem: 823

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Các ĐL bảo toàn & Cơ chất lưu - Trung bình - Lần làm bài 1

  1/20
  Điểm: 1
  Một cốc nước hình lăng trụ, đáy hình vuông có cạnh R chứa một chất lỏng. Độ cao H của cột chất lỏng phải thỏa mãn biểu thức nào sau đây để áp lực F tác dụng lên thành cốc có giá trị bằng áp lực của chất lỏng lên đáy cốc ?

  Chọn một câu trả lời
  a. 2R b. R/2 c. [​IMG] d. [​IMG]


  
  Question 2/20 Điểm: 1

  Hai vật nặng M1 và M2 được nối với nhau bởi một dây nhẹ, không co dãn. Dây được vắt qua một ròng rọc nhẹ, quay không ma sát. M1 trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang. M2 có trọng lượng 80N chuyển động thẳng đứng. Khi thế năng của hệ thay đổi một lượng 64J thì M1 đã di chuyển được

  Chọn một câu trả lời
  a. 0,4 m b. 0,8 m c. 4 m d. 8 m  
  Question 3/20 Điểm: 1

  Vật M được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc đầu bằng 6m/s. Cho g = 10m/s2. Khi động năng bằng thế năng, M ở độ cao đối với điểm ném bằng

  Chọn một câu trả lời
  a. 1,0 m b. 0,9 m c. 0,5 m d. 0,8 m  
  Question 4/20 Điểm: 1

  Một cái cốc hình trụ, chứa một lượng nước và lượng thủy ngân cùng khối lượng. Độ cao tổng cộng của chất lỏng trong cốc là H, khối lượng riêng của nước và của thủy ngân lần lượt là [​IMG][​IMG]. Áp suất của chất lỏng tác dụng lên đáy cốc là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG]
  b. [​IMG]
  c. [​IMG]
  d. [​IMG]  
  Question 5/20 Điểm: 1

  Một chất lỏng chảy trong một ống nằm ngang có tiết diện không đều. Khi lưu lượng chất lỏng chảy là A, độ chênh lệch áp suất tại hai điểm trong ống là [​IMG]. Nếu tăng lưu lượng chất lỏng lên bằng 3A, độ chênh lệch áp suất tại hai điểm trên sẽ bằng

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 6/20 Điểm: 1

  Hai quả cầu thép A và B có khối lượng lần lượt là mA = 2kg và mB = 3kg được treo vào hai đầu của hai sợi dây có cùng chiều dài L = 0,8m. Lúc đầu, A được nâng lên vị trí để dây treo nằm ngang và được thả rơi không vận tốc đầu để chạm với B đang đứng yên trên phương thẳng đứng. Quả cầu B có bôi một lớp keo để sau khi va chạm, A sẽ dính chặt vào B chuyển động cùng với B. Cho g = 10m/s2. Sau khi va chạm

  Chọn một câu trả lời
  a. động năng của hệ (A + B) được bảo toàn
  b. động năng của hệ (A + B) tăng một lượng bằng 9,6 J
  c. động năng của hệ (A + B) giảm một lượng bằng 9,6 J
  d. hai quả cầu lên được độ cao 0,4 m  
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

 3. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 7/20 Điểm: 1

  Một vật khối lượng 2kg trượt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng dài 2m, góc nghiêng so với mặt ngang là 60o, lực ma sát trượt là 1N thì vận tốc ở cuối mặt phẳng nghiêng là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 8/20 Điểm: 1

  Một máy kéo có công suất 5kW. Hệ số ma sát trượt giữa khối gỗ và mặt phẳng ngang bằng 0,50. Hỏi cần bao nhiêu thời gian để máy kéo được một khối gỗ có trọng lượng bằng 800N chuyển động đều được 10m trên mặt phẳng ngang ?

  Chọn một câu trả lời
  a. 0,8 s b. 0,6 s c. 0,4 s d. 0,2 s  
  Question 9/20 Điểm: 1

  Một lò xo treo thẳng đứng một đầu gắn vật có khối lượng 500g. Biết độ cứng của lò xo là 200N/m. Khi vật ở vị trí A, thế năng đàn hồi của lò xo là 4.10-2 J (lấy gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật), khi đó độ biến dạng của lò xo là

  Chọn một câu trả lời
  a. 2 cm b. 4,5 cm c. [​IMG] d. 2,9 cm  Question 10/20 Điểm: 1

  Thông tin nào sau đây về Mặt trăng là không chính xác ?
  Chọn một câu trả lời
  a. Chu kì quay quanh Trái đất là 30 ngày b. Bán kính 1738 km c. Khối lượng [​IMG] kg d. Khoảng cách từ Mặt trăng đến Trái đất là 384 403 km  11/20 Điểm: 1
  Hai vật A và B chuyển động ngược chiều với vận tốc có cùng độ lớn. Sau khi va chạm đàn hồi với nhau, vật A dừng lại. Cho biết khối lượng vật A bằng 300g. Khối lượng của vật B bằng

  Chọn một câu trả lời
  a. 250 g b. 300 g c. 400 g d. 100 g


   Question 12/20 Điểm: 1

  Hai lò xo có độ cứng kA và kB với [​IMG]. Treo hai vật cùng khối lượng vào hai lò xo ấy thì lò xo A giãn ra một đoạn xA, lò xo B giãn ra một đoạn xB. So sánh xA và xB ?

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]   Question 13/20 Điểm: 1

  Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Ở độ cao nào thì thế năng bằng nửa động năng ?

  Chọn một câu trả lời
  a. 1 m b. 0,6 m c. 0,75 m d. 1,25 m  

 4. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 14/20 Điểm: 1
  Thông tin nào sau đây về Mặt trời là SAI ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Thủy tinh là hành tinh ở gần Mặt trời nhất
  b. Hỏa tinh nằm xa Trái đất hơn so với Mộc tinh
  c. Sao Diêm Vương ở xa Mặt trời nhất
  d. Chu kì quay của Trái đất xung quanh Mặt trời là 365,25 ngày   Question 15/20 Điểm: 1

  Một cái búa có khối lượng 4kg đập thẳng vào một cái đinh với vận tốc 3m/s. Đinh lún vào gỗ một đoạn 0,5cm. Lực trung bình của búa tác dụng vào đinh có độ lớn

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] N b. 6,0 N c. [​IMG] N d. 1,5 N   Question 16/20 Điểm: 1

  Một vật nặng M được buộc vào đầu một thanh nhẹ AB có chiều dài l = 1,0m, thanh có thể quay quanh một đầu quanh điểm A. Lúc đầu M ở vị trí thấp nhất tại B. Cho g = 10m/s2. Cho M một vận tốc bằng 5,0m/s khi M ở vị trí thấp nhất. Thanh sẽ chuyển động lên được vị trí cao nhất hợp với phương thẳng đứng một góc bằng

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]   Question 17/20 Điểm: 1

  Khi cung cấp cho vật M1 (có khối lượng m1) một vận tốc đầu v1 = 4m/s, M1 sẽ trượt được đoạn đường dài 2m trên mặt phẳng ngang rồi dừng lại. Nếu cung cấp cho vật M2 (có khối lượng m2 = 2m1) một vận tốc đầu v2 = 6m/s để M2 cũng trượt trên mặt phẳng ngang trên thì khi dừng lại, M2 đã trượt được đoạn đường bằng

  Chọn một câu trả lời
  a. 3,5 m b. 4,5 m c. 4 m d. 3 m   Question 18/20 Điểm: 1

  Một vật có khối lượng 7 kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 13 m/s thì bị tác dụng một lực có phương là phương chuyển động. Sau thời gian 5 s, vật đổi chiều chuyển động với vận tốc có độ lớn 3 m/s. Chọn câu trả lời đúng.

  Chọn một câu trả lời
  a. Lực hướng ngược chiều chuyển động, có độ lớn bằng 22,4 N
  b. Lực có chiều là chiều chuyển động, có độ lớn bằng 112 N
  c. Lực có chiều là chiều chuyển động, có độ lớn bằng 22,4 N
  d. Lực hướng ngược chiều chuyển động, có độ lớn bằng 112 N   Question 19/20 Điểm: 1

  Cho hệ hai vật có khối lượng bằng nhau m1 = m2 = 1 kg. Vận tốc của vật (1) có độ lớn v1 = 1 m/s, vận tốc của vật (2) có độ lớn v2 = 2 m/s. Khi vec-tơ vận tốc của hai vật hợp với nhau một góc 60o thì tổng động lượng của hệ có độ lớn

  Chọn một câu trả lời
  a. 26,5 kg.m/s b. 2,89 kg.m/s c. 28,9 kg.m/s d. 2,65 kg.m/s   Question 20/20 Điểm: 1

  Một vật khối lượng 200g trượt trên mặt phẳng nghiêng từ A đến B. A cách chân mặt phẳng nghiêng 10m, B cách chân mặt phẳng nghiêng 6 m. Góc nghiêng là 30o. Lấy g = 10m/s2. Công của trọng lực đã thực hiện là

  Chọn một câu trả lời
  a. 4 J b. 8 J c. [​IMG] d. [​IMG]

  http://tracnghiem.thuvienvatly.com


  Chúc các bạn học tốt!:lol:

Chia sẻ trang này