Bộ GD&ĐT tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác GD pháp luật trong nhà trường

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo đó, nhiệm vụ đưa ra là tư vấn, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục; trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật theo định hướng phát triển năng lực người học nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục. Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn Giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn giáo dục công dân, môn pháp luật trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục tại vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có xảy ra vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, bạo hành trẻ em.


Đồng thời, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL trong nhà trường.

Kiểm tra việc triển khai Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đến năm 2021 tại một số cơ quan, cơ sở giáo dục.

Hải Bình
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top