Bộ công cụ khảo sát đo lường sự hài lòng đối với dịch vụ giáo dục công

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo đó, việc điều tra khảo sát sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, cụ thể:

- Đối tượng tham gia khảo sát sát lấy ý kiến đánh giá bao gồm cha mẹ học sinh, học sinh, học viên và sinh viên tương ứng với từng cấp học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX, TCCN và ĐH).

- Các đối tượng trên sẽ điền vào từng phiếu câu hỏi tương ứng theo mẫu được ban hành kèm theo Quyết định; trong đó nội dung khảo sát được chia thành 6 phần chính, bao gồm:

+ Tiếp cận dịch vụ;

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị;

+ Môi trường giáo dục;

+ Hoạt động giáo dục (với cấp mầm non thì mục này được gọi là “Hoạt động chăm sóc – Giáo dục trẻ”);

+ Kết quả giáo dục;

+ Các ý kiến khác.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11/07/2017

Xen chi tiết mẫu phiếu khảo sát
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top