Bến Tre: Nhiều giải pháp tăng chất lượng dạy học môn Toán năm học 2016 - 2017

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Vận dụng linh hoạt các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực

Nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre - cho biết: Trong năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường tiếp tục duy trì đổi mới dạy học và đổi mới công tác kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học qua thang đo năng lực người học đã xây dựng trong từng đơn vị kiến thức. Tiếp tục thực hiện có chiều sâu các hình thức tổ chức dạy học nhằm giúp học sinh học tập tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, tự chiếm lĩnh kiến thức.

Đặc biệt, tăng cường xây dựng chủ đề dạy học theo hình thức tích hợp; kết hợp và vận dụng linh hoạt các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Tùy vào điều kiện thực tế, nhà trường chỉ đạo tổ chuyên môn vận dụng mô hình giáo dục STEM (Science - khoa học, Technology - công nghệ, Engineering - kỹ thuật và Math - toán học) vào hoạt động dạy học; tăng cường các bài tập thực tiễn được giải quyết bằng các đơn vị kiến thức đã học, vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tế.

Nghiên cứu việc sử dụng và làm đồ dùng dạy học, sử dụng các thiết bị dạy học trong giờ dạy. Tránh việc sử dụng đồ dùng dạy học một cách hình thức. Ứng dụng thích hợp công nghệ thông tin trong giảng dạy, đặc biệt là các nội dung dạy cần các minh họa trực quan, sinh động. Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm Toán: Cabri, Sketchpad, Geogebra… vào tổ chức các hoạt động dạy học.

Tăng cường dạy học phân hóa theo trình độ học sinh

Đối với học sinh khá giỏi, Sở GD&ĐT yêu cầu giáo viên cần mở rộng nâng cao kiến thức theo năng lực học sinh (mức độ vận dụng và vận dụng cao) và cung cấp tài liệu, bồi dưỡng, luyện tập cho học sinh tham gia các cuộc thi: Học sinh giỏi các cấp; máy tính cầm tay; tham gia cuộc thi giải Toán, giải Toán bằng tiếng Anh qua Internet các cấp.

Đối với học sinh yếu, kém, giáo viên cần căn cứ theo chuẩn kiến thức, kỹ năng để biên soạn kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề, nội dung đã quy định trong sách giáo khoa và mục tiêu tổng thể của môn học; yêu cầu học sinh đạt mức chuẩn kiến thức, kỹ năng. Việc điều chỉnh kế hoạch dạy học cho học sinh yếu, kém phải được soạn chi tiết, thống nhất thực hiện trong tổ bộ môn ngay từ đầu năm học và có sự phê duyệt của Ban giám hiệu.

“Chúng tôi cũng đặc biệt lưu ý đối tượng học sinh khối 12 và yêu cầu các trường cần xây dựng tài liệu ôn tập môn Toán chung cho học sinh; đặc biệt chú ý dạy học phân hóa, luyện tập cho học sinh trung bình, yếu, kém (chú ý những học sinh có nguy cơ bị điểm liệt trong Kỳ thi THPT quốc gia); thống nhất biên soạn một số chuyên đề có kiến thức của khối 10, 11 để đáp ứng yêu cầu của Kỳ thi THPT quốc gia” - ông Nguyễn Văn Huấn cho hay.

Tập trung các giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá

Căn cứ vào yêu cầu đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, các trường học trên địa bàn Bến Tre thực hiện đổi mới trong công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng chuyển từ đánh giá kiến thức, kỹ năng, khả năng ghi nhớ... sang đánh giá năng lực người học, năng lực vận dụng, khả năng giải quyết những vấn đề của thực tiễn.

Các đề kiểm tra theo hình thức tự luận hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm khách quan (phần trắc nghiệm chiếm 30% tổng điểm). Đề kiểm tra cần phù hợp với mức độ, yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và các cấp độ đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

Bên cạnh đó, đảm bảo chất lượng tiết trả bài cuối kỳ, cuối năm, đánh giá được năng lực Toán học của từng học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ môn. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Trong dạy học cũng như kiểm tra đánh giá cần khích lệ những học sinh có cách giải đúng, lời giải hay bằng những kiến thức, kĩ năng mà bản thân của học sinh nỗ lực học tập mà có và cần có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho những học sinh có năng khiếu Toán.

“Để xây dựng thư viện đề kiểm tra môn Toán trên trang Trường học kết nối, Sở GD&ĐT đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tổ trưởng bộ môn Toán tổng hợp đề - đáp án kiểm tra định kì, kiểm tra học kì, ngân hàng câu hỏi (được xây dựng theo thang đo năng lực trong mỗi bài, mỗi chương theo sách giáo khoa hiện hành) nộp qua trang Trường học kết nối ngay khi kết thúc thi mỗi học kì” - ông Nguyễn Văn Huấn cho biết.

Tháo gỡ khó khăn cho giáo viên qua sinh hoạt chuyên môn

Đổi mới sinh hoạt chuyên môn cũng là một trong những giải pháp Sở GD&ĐT Bến Tre đưa ra nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán. Trong đó lưu ý đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên môn và chuyên đề, tập trung tháo gỡ những khó khăn trong giảng dạy, cải tiến và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.

Tổ chuyên môn tổ chức triển khai phân công giáo viên tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi theo bốn mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao cho từng đơn vị kiến thức trong mỗi bài, mỗi chương; thống nhất dùng chung cho tổ (có thể hiện trong giáo án của mỗi giáo viên) và gửi về Sở GĐ&ĐT như đã yêu cầu ở trên.

Cùng với việc tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, ông Nguyễn Văn Huấn cho biết, các giáo viên phải biên soạn giáo án theo hướng phát triển năng lực học sinh và dạy học tích hợp, từ đó có thể dễ dàng kiểm tra năng lực học sinh và kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học cho từng đối tượng học sinh.

Đồng thời, tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm góp phần đổi mới, cải tiến phương pháp giảng dạy, khai thác nội dung bài học. Xây dựng thống nhất nội dung dạy phụ đạo cho học sinh yếu, kém phù hợp yêu cầu chuẩn kiến thức kỹ năng, bồi dưỡng học sinh khá - giỏi, đặc biệt là học sinh các khối lớp 9, 12.

“Trước năm học mới, những yêu cầu trên đã được Sở GD&ĐT quán triệt đến các trường. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các trường sẽ liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT để được hướng dẫn chi tiết” - ông Nguyễn Văn Huấn chia sẻ.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bến Tre, tuỳ tình hình thực tế ở mỗi đơn vị, các trường chỉ đạo tổ chuyên môn trao đổi thảo luận điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp chuẩn kiến thức kỹ năng và nội dung giảm tải mà Bộ GD&ĐT đã ban hành; xây dựng kế hoạch dạy học tự chọn bám sát, các tiết luyện tập, ôn tập môn Toán thống nhất nội dung dạy cho cả tổ và trình hiệu trưởng phê duyệt. Trường THPT chuyên Bến Tre tiếp tục biên soạn tài liệu dạy học và triển khai đầy đủ các chuyên đề chuyên sâu dành cho học sinh lớp chuyên Toán theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top