Lớp 10 Báo cáo thực hành Vật Lí 10

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
4. Nhận xét – kết luận :

a. Đồ thị của s = s(t2) có dạng gì? Và em có kết luận như thế nào về chuyển động rơi tự do ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Đồ thì v = v(t) có dạng gì? Em có kết luận gì cho trường hợp này ?

......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................


c. Hãy tính các giá trị Δg, g và g và viết kết quả của phép đo gia tốc rơi tự do

......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................

5. Câu hỏi :

Câu 1: Khi tính g theo cách nêu trên, ta đã chú ý đến loại sai số nào? Vì sao ?

......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Câu 2 : Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác, với các dụng cụ như trên .

......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Top