Báo cáo số liệu chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục và đào tạo

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp số liệu liên quan với các nội dung như sau: Báo cáo số liệu học sinh, ngân sách nhà nước cấp các cơ sở giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2016 (Chi tiết theo
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
).

Báo cáo kèm theo biểu mẫu gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính), số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Email: khaosatngansachgiaoduc@moet.edu.vn.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top