Tắt Quảng Cáo [X]
Bản tự kiểm điểm Đảng viên hàng năm | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Bản tự kiểm điểm Đảng viên hàng năm

Thảo luận trong 'Biểu mẫu' bắt đầu bởi Duy Ly, 8/12/14.

Lượt xem: 1,288

 1. Duy Ly Lang thang mạng

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
  Năm 20…..
  Tôi tên là : ……………..
  Chức vụ đảng hiện nay : …………..
  Chức vụ chính quyền hiện nay : ……………
  Đơn vị công tác: Trường ………………………
  Hiện sinh hoạt đảng tại chi bộ Trường ……………………
  Nay tôi viết bản tự kiểm này đánh giá hoạt động của bản thân trong năm qua cụ thể như sau:
  1. Về tư tưởng chính trị :
  a. Ưu điểm:
  - Tôi tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, có ý thức không ngừng học hỏi, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và lối sống. Thực hiện đường lối giáo dục của Đảng, đề cao tinh thần trách nhiệm. tự giác bồi dưỡng và rèn luyện nhân cách, lẽ sống, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
  - Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước: Luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm túc mọi mọi chỉ thị, chính sách của Nhà nước. nội qui của cơ quan. Thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở và tại địa phương nơi cư trú. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

  - Đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, các hành vi phương hại đến quan điểm , đường lối của Đảng và nhà nước. ..
  Link down: https://dl.dropboxusercontent.com/u/216000869/bieu mau/tukiemdiemdv.doc
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

: biểu mẫu

Chia sẻ trang này