Bản nhận xét Đảng viên dự bị

Thảo luận trong 'Biểu mẫu' bắt đầu bởi nhockzuka, 12/9/13.

Lượt xem: 3,475

 1. nhockzuka Thành viên

  BẢN NHẬN XÉT
  Đảng viên dự bị
  Kính gửi: Chi ủy Trường ………

  Tôi là …………………..
  Sinh ngày ……tháng ……… năm …………
  Đang sinh hoạt tại Chi bộ: Trường ……………
  Ngày …. tháng … năm ……., được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự …………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:
  Ưu điểm:
  a. Về tư tưởng chính trị:
  - Đồng chí …………… luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  - Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
  Link down: http://www.mediafire.com/view/cka4n03ka4c869a/nhanxetDVdubi.doc
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

: van ban

Chia sẻ trang này