Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Thảo luận trong 'Biểu mẫu' bắt đầu bởi Anh Minh, 15/1/15.

Lượt xem: 9,578

 1. Anh Minh Không có gì

  PHẦN I: CÁC CĂN CỨ HOÀN THÀNH BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

  - Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên trung học cơ sở.

  - Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcBan hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên

  - Căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việcBồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014.

  - Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Tịnh về việcbồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 - 2014.

  - Căn cứ kế hoạch của Trường THCS Phạm Kiệt về việcbồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014.

  - Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân năm học 2013-2014, tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau:

  PHẦN II: KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
  -----------------------
  Link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/216000869/bieu mau/thu hoach bdtx.doc
  tuyetkim and sonhoadienhoa like this.
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

: biểu mẫu

Chia sẻ trang này