Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 21

Anh Minh

Không có gì
#1
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

MODULE 21. BẢO QUẢN, SỬA CHỮA
SÁNG TẠO THIẾT BỊ DẠY HỌC


Ngưởi viết thu hoạch: Nguyễn Anh Minh
Tố CM: Vật Lí – Công Nghệ

Câu hỏi 1. Trình bày những kiến thức kĩ năng có trong chuyên đề
Trả lởi: Kiến thức, kĩ năng của Module 21 THCS bao gồm các nội dụng sau:
1. Tống quan vẽ thiết bị dạy học
TBDH vừa là thành tố của quá trình dạy học, vừa là bộ phận của nội dụng và PPDH. sử dụng tốt TBDH sẽ thức đấy chất lượng dạy và học trong trưởng THCS, đảm bảo thông tin về các sự vật, hiện tương húng thú nhận thức và là một trong những động cơ thức đấy niềm say mê học tập của HS. Đồng thởi, quá trình sử dụng TBDH sẽ rèn cho HS tính cấn thận, tĩ mĩ, chính xác, giáo dục ý thức giữ gìn đồ vật, vệ sinh và ý thức bảo vệ môi trưởng góp phần hình thành nhân cách của ngưởi HS. Việc xây dụng và tố chức sử dụng TBDH phụ thuộc vào công tác quản lí của ngưởi lãnh đạo trưởng, do đó công tác quản lí TBDH đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong các trưởng học, đặc biệt là với HS THCS.

2. Nhận biết các loại hình thiết bị dạy học
Hệ thống các môn học trong trưởng THCS, trừ 3 môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, các môn học còn lại được gọi là các môn học khác, bao gồm: Toán học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (Tiếng nước ngoài), Mĩ thuật, Âm nhạc.
Hệ thống TBDH của các môn học từ lớp 6 đến lóp 9 được quy định trong các Danh mục TBDH tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo các quyết định.
Hệ thống TBDH tối thiểu của các bộ môn này, bao gồm các loại hình thiết bị cơ bản sau: tranh ảnh; bản đồ, luợc đồ; băng đĩa; dụng cụ; mẫu vật. Ngoài ra còn có hoá chất và vật liệu liệu hao, tuỳ vào nhu cầu sử dụng mà có kế hoạch mua sắm phù hợp. Đồng thởi, ở các trưởng còn có hệ các TBDH tự làm nên các loại hình thiết bị sẽ phong phú, đa dạng hơn.

3. Các loại hình thiẽt bị dạy học
TBDH ở trưởng trung học cơ sở = TBDH dùng chung 4- TBDH bộ môn
- TBDH dùng chung (hay còn gọi là phương pháp kĩ thuật dạy học) là: máy tính, máy chiếu đa năng, máy chiếu qua đầu, vô tuyến truyền hình, đầu Video, bảng thông minh,...
- TBDH bộ môn bao gồm các loại hình chính như sau:
1. Tranh ảnh giáo khoa.
2. Bản đồ, biểu bảng giáo khoa, bản đồ tư duy đuợc thiết kế bằng tay qua sử dụng giấy A0, A4, bút màu.
3. Mô hình, mẫu vật, vật thật để dạy học.
4. Dụng cụ, hoá chất thí nghiệm.
5. Phim đèn chiếu.
6. Bản trong dùng cho máy chiếu qua đầu.
7. Băng, đĩa ghi âm.
8. Băng hình, đĩa hình.
9. PMDH, thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng.
10. Giáo án dạy học tích cực điện tử.
11. Website học tập.
12. Phòng thí nghiệm ảo.
13. Mô hình dạy học điện tử.
14. Thư viện ảo/Thư viện điện tử.
15. Bản đồ tư duy (BĐTD) được thiết kế bằng phần mềm Freemind, bản đồ điện tử
-----------------------------------------
Link tải về:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top