Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 19

Anh Minh

Không có gì
#1
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

MODULE 19. DẠY HỌC VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Người viết thu hoạch: Nguyễn Anh Minh
Tổ CM: Vật Lí – Công Nghệ

Câu hỏi 1. Trình bày những kiến thức kĩ năng có trong chuyên đề

Trả lời: Kiến thức, kĩ năng của Module 19 THCS bao gồm các nội dung sau:
I. Tìm hiểu chung về ứng dụng CNTT trong dạy học:
1. Tìm hiếu khái niệm công nghệ thông tin
CNTT (tiếngAnh: injbrmation Technoiogy, viết tắt là IT) được hiểu là ngành ứng dụng công nghệ quản lí và xử lí thông tin, đặc biệt trong các cơ quan, tổ chức lớn. Ở Việt Nam, trong Nghị quyết 49/CP kí ngày 04/0/1993 về phát triển CNTT của Chính phú Việt Nam, CNTT được định nghĩa như sau: “CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chú yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chúc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm tàng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. CNTT đuợc phát triển trên nền tảng phát triển của các công nghệ Điện tử - Tin học- Viễn thông và tự động hoá".

2. Các nguyên tắc khi ứng dụng CNTT trong dạy học
Để việc ứng dụng CNTT trong dạy học đạt hiệu quả mong muốn, người GV cần đảm bảo thực hiện các nguyên tắc cơ bản sau:
Việc lựa chọn khả năng và mức độ ứng dụng CNTT trong mọi bài học phải căn cứ vào mục tiêu, nội dung và hình thức của bài học đó.
Việc ứng dụng CNTT trong mỗi bài học cần xác định rõ: sử dụng CNTT nhằm mục đích gì, giải quyết vấn đề gì, nội dung gì trong bài học.
Đảm bảo cho tất cả HS trong lớp cùng có cơ hội được tiếp cận với CNTT trong quá trình học.
Đảm bảo kết hợp giữa ứng dụng CNTT với các PPDH, đặc biệt chú ý kết hợp với các PPDH tích cực.

3. Khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học
Với các tính năng đa dạng và phong phú, CNTT có thể vận dụng để nâng cao hiệu quả các khâu của quá trình dạy học:
Ứng dung CNTT trong tìm kiếm, khai thác tư liệu phục vụ cho dạy học.
Ứng dụng CNTT trong soạn giáo án, thiết kế bài giảng và thực hiện giảng bài trên lớp.
Ứng dụng CNTT trong quản lí lớp học (quản lí HS, điểm, kết quả đánh giá, xếp loại HS,...).
Ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá.
--------------------------------------------
Link tải về:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top