Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 17

Anh Minh

Không có gì
#1
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

MODULE 17. TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN
PHỤC VỤ BÀI GIẢNG

Người viết thu hoạch: Nguyễn Anh Minh
Tổ CM: Vật Lí – Công Nghệ

Câu hỏi 1. Trình bày những kiến thức kĩ năng có trong chuyên đề
Trả lời: Kiến thức, kĩ năng của Module 17 THCS bao gồm các nội dung sau:

I. Tìm hiểu các khái niệm cơ bản như: thông tin, tìm kiếm, xử lí thông tin.
1. Thông tin:Theo từ điển Bách khoa mờ WIKIPEDIA, thông tin (information) là sự phân ánh sự vật, sự việc, hiện tương của thế giới khách quan và các hoạt động của con người trong đời sổng xã hội.

2. Tìm kiẽm thông tin

Để có được những thông tin cần thiết, hằng ngày, chúng ta thường tiến hành việc tìm kiếm thông tin. Hình thức tìm kiếm thông tin thường gặp cũng rất đa dạng, chẳng hạn;Tìm kiếm một cuổnsách trong thư viện nhà trường (Hình 6).
Tìm kiếm thông tin được lưu trữ trên các đĩa CD-ROM, DVD...
3. Xử lí thông tin:Khi tiếp nhận đuợc thông tin, con người thường phải xử lí để tạo ra những thông tin ích hơn, phtrong hợp với mục đích sử dụng. Mục đích của thu thập và xử lí thông tin là tri thức.
Quá trình xử lí thông tin: Bắt đầu với những thông tin ban đầu, chứng ta sẽ thực hiện quá trình xử lí để nhận đuợc thông tin cần thiết
II. Phương pháp tìm kiếm, xử lí thông tin:
1. Tìm kiếm thông tin trên Internet:Để tìm kiếm thông tin, trước tiên cần phải 3QC địnhtừkhoá (Keywords) của thông tin muổn tìm kiếm. Nếu từ khoá không rõ ràng sẽ cho ra kết quả tìm kiếm rất nhiều, rất khó phân biệt và khó chọn đuợc thông tin như mong muốn; còn nếu từ khoá quá dài, kết quả tìm kiếm có thể không có.

Để truy cập đuợc các trang web chứa nội dung liên quan đến vấn đề mà mình quan tâm, ta có thể tiến hành theo hai phương án sau:
Tìm kiếm theo các danh mục địa chỉ hay liên kết được các nhà cung cầp dịch vụ đặt trên các trang web

2. Sử dụng một phần mềm công cụ để xử li, biên tập, chuyển các thông tin ban đầu về dạng phtrong hợp với mục đích, hình thức khai thác.
2.1. Xử lí ảnh bằng chương trình Paint ctronga Windows

Gọi chương trình: Start/Programs /Access ones/Paint.
---------------------------------------
Link tải về:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top