Tắt Quảng Cáo [X]
Lớp 12 - Bài tập trắc nghiệm về thuyết tiến hóa | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Lớp 12 - Bài tập trắc nghiệm về thuyết tiến hóa

Thảo luận trong 'Sinh học' bắt đầu bởi ngoc anh, 13/12/14.

Lượt xem: 19,798

 1. ngoc anh Điều hành viên

  Câu 1. Nhân tố làm biến đổi nhanh nhất tần số tương đối của các alen về một gen nào đó là
  A. Chọn lọc tự nhiên. B. Đột biến. C. Giao phối. D. Các cơ chế cách li.
  Câu 2.Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là
  A. Đột biến.
  B. Giao phối không ngẫu nhiên.
  C. Chọn lọc tự nhiên.
  D. Di – nhập gen
  Câu 3.Mối quan hệ giữa quá trình đột biến và quá trình giao phối đối với tiến hoá là
  A. Quá trình đột biến tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp còn quá trình giao phối tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp.
  B. Đa số đột biến là có hại, quá trình giao phối trung hoà tính có hại của đột biến.
  C. Quá trình đột biến gây áp lực không đáng kể đối với sự thay đổi tần số tương đối của các alen, quá trình giao phối sẽ tăng cường áp lực cho sự thay đổi đó.
  D. Quá trình đột biến làm cho một gen phát sinh thành nhiều alen, quá trình giao phối làm thay đổi giá trị thích nghi của một đột biến gen nào đó.
  Câu 4. Nhân tố có thể làm biến đổi tần số alen của quần thể một cách nhanh chóng, đặc biệt khi kích thước quần thể nhỏ bị giảm đột ngột là
  A. Đột biến.
  B. Bị nhập gen.
  C. Các yếu tố ngẫu nhiên .
  D. Giao phối không ngẫu nhiên.
  -----------------------
  Link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/216000869/bai tap/tien hoa hien dai.docx
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

: bài tập, sinh học

Chia sẻ trang này