Lớp 10 Bài kiểm tra 1 tiết chương cấu tạo nguyên tử

hungcuong

Thành viên
#1
Câu 6: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:
A. Số khối B. Số nơtron C. Nguyên tử khối D. Điện tích hạt nhân
Câu 7: Electron lớp nào liên kết chặt chẽ với hạt nhân nhất?
A. K B. N C. L D. M
Câu 8: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân hầu hết các nguyên tử là:
A. Proton và nơtron; B. Proton và elecctron;
C. Proton nơtron và electron. D. Electron và nơtron;
Câu 9: Nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6, tổng số electron ngoài cùng là 6. Cho biết X thuộc nguyên tố nào?
A. Flo (Z=9) B. Oxi (Z=8) C. Lưu huỳnh (Z=16) D. Clo (Z=17)
Câu 10: Số đơn vị điện tích hạt nhân của S là 16, các electron phân bố trên 3 lớp, lớp ngoài cùng có 6 electron. Số electron lớp L là:
A. 8 B. 6 C. 12 D. 10
------------------------------------
Link:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top