60 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH, được hưởng BHXH một lần hay lương hưu?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội hiện hành quy định: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

- Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Còn tại Điểm e Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH năm 2014 về BHXH tự nguyện, quy định:

- Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

- Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều này cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Nếu bạn không muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì bạn có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo phương thức đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top