Lớp 12 - 1000 câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Thảo luận trong 'Vật Lí' bắt đầu bởi Duy Ly, 28/12/14.

Lượt xem: 666

 1. Duy Ly Lang thang mạng

  Câu 10: Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số thì:
  A. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số.
  B. Dao động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ.
  C. Dao động tổng hợp của vật là một dao động điều hòa cùng tần số, có biên độ phụ thuộc vào hiệu số pha của hai dao động thành phần.
  D. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số, có biên độ phụ thuộc vào hiệu số pha của hai dao động thành phần.

  Câu 11: Đối với một vật dao động cưỡng bức:
  A. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.
  B. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào vật và ngoại lực.
  C. Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực.
  D. Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực.

  Câu 12: Chọn câu sai:
  Năng lượng của một vật dao động điều hòa:
  A. Luôn luôn là một hằng số.
  B. Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng.
  C. Bằng thế năng của vật khi qua vị trí cân biên.
  D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.

  Câu 13: Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi:
  A. Lực tác dụng có độ lớn cực đại. B. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
  C. Lực tác dụng bằng không. D. Lực tác dụng đổi chiều.

  .Câu 14: Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc.
  A. Khối lượng của con lắc.
  B. Điều kiện kích thích ban đầu của con lắc dao động.
  C. Biên độ dao động của con lắc.
  D. Tỉ số trọng lượng và khối lượng của con lắc.

  Câu 15: Dao động tự do là dao động có:
  A. chu kì không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.
  B. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ.
  C. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và yếu tố bên ngoài.
  D. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.
  ----------------------------------
  Link tải: https://dl.dropboxusercontent.com/u/79758558/on tap/1000 cau hoi vl.doc
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này