Tắt Quảng Cáo [X]
1 số tài liệu học tập [dành cho bậc ĐH - Ngân hàng, tài chính, kinh tế] | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
1 số tài liệu học tập [dành cho bậc ĐH - Ngân hàng, tài chính, kinh tế]

Thảo luận trong 'Ebook' bắt đầu bởi lehoa012, 6/2/10.

Lượt xem: 412

 1. lehoa012 Điều hành viên

  1 số tài liệu học tập [dành cho bậc ĐH - Ngân hàng, tài chính, kinh tế]

  1 số tài liệu, đề cương, giáo trình dành cho bậc ĐH (ko phải THPT). Mọi người có thể down về tham khảo, làm tài liệu học tập, làm phao ... Tài liệu dành cho dân Ngân hàng, Kinh tế, tài chính ....
  1. Tai lieu hoc tap 1:
   • Huong dan on thi mon CNXHKH
   • huong dan on thi mon kinh te chinh tri mac lenin
   • Huong dan on thi mon Triet hoc Mac-Lenin
   • Huong dan on thi monLich su dang CSVN
  2. Tai lieu hoc tap 2:
   • nguyen ly thong ke
   • phan tich du lieu
   • Quy hoach tuyen tinh
   • thong ke kinh te
   • toan roi rac
   • Xac suat
  3. Tai lieu hoc tap 3:
   • kinh te tri thuc
   • luat dan su
   • Luat dau tu
   • luat doanh nghiep
   • luat giao dich dien tu 2005
   • luat hon nhan gia dinh
  4. Tai lieu hoc tap 4:
   • Chien Luoc Chinh Sach
   • ke hoach san xuat
   • KT quoc te
   • QT doanh nghiep
   • Quan tri chat luong san pham
   • Quan tri kinh doanh quoc te
   • quan tri nhan su
  5. Tai lieu hoc tap 5:
   • Bai giang kinh te vi mo
   • Kinh te vi mo
   • Logic hoc
  6. Tai lieu hoc tap 6:
   • Cai Cach Hanh Chinh
   • dai cuong ve tai chinh tien te
   • luta hanh chinh
   • ly thuyet tai chinh tien te slide full
   • tai chinh tien te
  7. Tai lieu hoc tap 7:
   • bao cao tai chinh
   • Nguyen ly ke toan
   • nhap mon thue
   • tai chinh ke toan
  8. Tai lieu hoc tap 8:
   • kien thuc ngan hang
   • QT ngan hang
   • Thuong mai dien tu
  9. Tai lieu hoc tap 9:
   • hop dong thuong mai
   • kinh te ngoai thuong
   • nghiep vu ngoai thuong
  Download: rapidshare.com link:
  Mã:
   
  [/URL][URL]http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html[/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL]http://rapidshare.com/files/59021801/Tai_lieu_hoc_tap_2.rar.html[/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL]http://rapidshare.com/files/59021712/Tai_lieu_hoc_tap_3.rar.html[/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL]http://rapidshare.com/files/59021491/Tai_lieu_hoc_tap_4.rar.html[/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL]http://rapidshare.com/files/59021457/Tai_lieu_hoc_tap_5.rar.html[/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL]http://rapidshare.com/files/59023984/Tai_lieu_hoc_tap_6.rar.html[/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL]http://rapidshare.com/files/59021669/Tai_lieu_hoc_tap_7.rar.html[/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL]http://rapidshare.com/files/59021553/Tai_lieu_hoc_tap_8.rar.html[/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
  [/URL][URL]http://rapidshare.com/files/59021390/Tai_lieu_hoc_tap_9.rar.html[/URL][URL="http://rapidshare.com/files/59021595/Tai_lieu_hoc_tap_1.rar.html"]
    box.net link:
  Mã:
  [URL]http://www.box.net/shared/r2ka3dtau6[/URL] 
  [URL="http://url14.com/checkvirus.php?id=aHR0cDovL3d3dy5ib3gubmV0L3NoYXJlZC84aXFpaXNtbTFn"]http://www.box.net/shared/8iqiismm1g[/URL] 
  [URL="http://url14.com/checkvirus.php?id=aHR0cDovL3d3dy5ib3gubmV0L3NoYXJlZC94MDJ2enhzOXJz"]http://www.box.net/shared/x02vzxs9rs[/URL] 
  [URL="http://url14.com/checkvirus.php?id=aHR0cDovL3d3dy5ib3gubmV0L3NoYXJlZC90cTU2YTM3YWg4"]http://www.box.net/shared/tq56a37ah8[/URL] 
  [URL="http://url14.com/checkvirus.php?id=aHR0cDovL3d3dy5ib3gubmV0L3NoYXJlZC82bTZncGlhYWcy"]http://www.box.net/shared/6m6gpiaag2[/URL] 
  [URL="http://url14.com/checkvirus.php?id=aHR0cDovL3d3dy5ib3gubmV0L3NoYXJlZC9qeGlneDI0eWtn"]http://www.box.net/shared/jxigx24ykg[/URL] 
  [URL="http://url14.com/checkvirus.php?id=aHR0cDovL3d3dy5ib3gubmV0L3NoYXJlZC9oMW83MDVic3pi"]http://www.box.net/shared/h1o705bszb[/URL] 
  [URL="http://url14.com/checkvirus.php?id=aHR0cDovL3d3dy5ib3gubmV0L3NoYXJlZC9jYjZuNWVucXJ4"]http://www.box.net/shared/cb6n5enqrx[/URL] 
  [URL="http://url14.com/checkvirus.php?id=aHR0cDovL3d3dy5ib3gubmV0L3NoYXJlZC83ZWgwcnB4Nmds"]http://www.box.net/shared/7eh0rpx6gl[/URL]
  Tham khảo thêm:Full Direct
  Mã:
  [URL="http://ohmyfile.com/1_so_tai_lieu_hoc_tap_danh_cho_bac_DH_Ngan_hang,_tai_chinh,_kinh_te.html"]1_so_tai_lieu_hoc_tap_danh_cho_bac_DH_Ngan_hang,_tai_chinh,_kinh_te[/URL]
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này