virus corona

  1. Duy Ly

    Có nên cho học sinh nghỉ học để phòng bị nhiễm virus corona?

    Nhiều học sinh cho rằng việc kéo dài thời gian nghỉ học sau tết có thể tạo nên nhiều áp lực bài vở khi quay lại trường, tuy nhiên việc này sẽ giúp các em “tránh” được nguy cơ lây nhiễm virus corona ở trường học. Nhiều học sinh mong được kéo dài thời gian nghỉ học sau tết vì sợ lây bệnh do virus...
Top