tình huống sư phạm

  1. kutin

    150 tình huống sư phạm thường gặp và cách giải quyết

    150 tình huống sư phạm thường gặp khi bạn trở thành giáo viên Tình Huống sư phạm 1: Bạn là giáo viên chủ nhiệm của một lớp học, trong lớp của bạn chủ nhiệm có một học sinh học kém, lại thường xuyên đi học muộn, trong các giờ học lại không chú ý lắng nghe giáo viên giảng bài và thường ngủ gật...
Top