nghỉ hè

  1. Duy Ly

    Bộ Giáo dục quyết định cho học sinh nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng

    Theo khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm học 2020-2021 sẽ kết thúc trước ngày 31/5. Thời gian tựu trường sớm nhất là 1/9. Ngày 27/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2084 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Quyết định này thay thế Quyết định...
Top