bồi dưỡng thường xuyên

  1. Duy Ly

    Mầm non Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc mầm non, file word (module 4-6)

    Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc mầm non, file word (module 4-6) Link tải: http://www.mediafire.com/file/v7t95hawjx95qc9/MAM_NON_WORD-4-6.rar/file
  2. Anh Minh

    Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 34

    BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE 34. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Người viết thu hoạch: Nguyễn Minh Anh Tổ CM: Khoa học tự nhiên Câu hỏi: Trình bày kiến thức, kĩ năng trong module 34 "Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp". Nêu những ưu, nhược điểm...
Top