bồi dưỡng thường xuyên

 1. Duy Ly

  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 28 (THCS)

  Nội dung 1: VAI TRÒ CỦA VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ. Việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường là quan trọng và cần thiết, bởi kế hoạch giúp hiện thực hóa mục tiêu giáo dục của nhà trường là hình thành và phát triển toàn diện...
 2. Duy Ly

  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 27 (THCS)

  NỘI DỤNG 1: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Bước 1. Xác định đề tài nghiên cứu 1.1. Tìm hiếu hiện trạng 1.2. Tìm các giải pháp thay thế 1.3. Xác định vấn đề nghiên cứu Bước 2. Lựa chọn thiết kế Thiết kế 1: Thiết kế kiểm tra trước và sau tác...
 3. Duy Ly

  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 26 (THCS)

  1. Vai trò nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 1.1. Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: - Là một phần trong quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên hay cán bộ quản lí giáo dục trong thế kỉ XXI. - Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là cách tốt nhất để giáo viên...
 4. Duy Ly

  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 25 (THCS)

  Giáo dục là một hoạt động luôn đòi hỏi sự sáng tạo, sự sáng tạo này dược bắt nguồn từ việc người giáo viên phải thường xuyên sử dụng các phướng pháo giáo dục linh hoạt để xủ lý các tình huống sư phạm bất thường xảy ra. Viết sáng kiến kinh nghiệm là tổng kết lại những việc đã làm có kết quả tốt...
 5. Duy Ly

  Mầm non Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc mầm non, file word (module 4-6)

  Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc mầm non, file word (module 4-6) Link tải: http://www.mediafire.com/file/v7t95hawjx95qc9/MAM_NON_WORD-4-6.rar/file
 6. Anh Minh

  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 34

  BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE 34. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Người viết thu hoạch: Nguyễn Minh Anh Tổ CM: Khoa học tự nhiên Câu hỏi: Trình bày kiến thức, kĩ năng trong module 34 "Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp". Nêu những ưu, nhược điểm...
Top