ảnh thumbnail của video

  1. Duy Ly

    Hướng dẫn lấy ảnh thumbnail của video trên youtube

    Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một số cách để lấy được ảnh thumbnail đó. Đầu tiên, bạn phải có được ID của video trên youtube. Thật đơn giản, khi bạn nhấn vào một video thì video đó sẽ có link, ví dụ như sau: https://www.youtube.com/watch?v=id_video Phần id_video bên trên chính là ID của video...
Top