Lớp 8 Giáo án dạy học theo chủ đề: Vai trò của cơ khí....

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
CHỦ ĐỀ: VAI TRÒ CỦA CƠ KHÍ TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG (1tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Hiểu được vai trò quan trọng của cơ khí trong sản xuất và đời sống

- Biết được sự đa dạng của cơ khí và quy trình tạo ra sản phẩm cơ khí

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được vai trò của cơ khí trong sản xuất và ddwoif sống

- Nhận dạng được các sản phẩm cơ khí

3. Phát triển năng lực:

- Năng lựcsử dụng ngôn ngữ : HS hiểu và sử dụng tốt các thuật ngữ như cơ khí, máy nông nghiệp, máy vận chuyển , máy gia công, máy điện, máy khai thác v.v… Với phương pháp dạy học tích cực, tăng cường hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm và báo cáo trước lớp, HS sẽ hình thành và phát triển năng lực diễn đạt, trình bày với sự sử dụng lưu loát các thuật ngữ kĩ thuật.

- Năng lực sáng tạo: Trên cơ sở phân tích vai trò của cơ khí sẽ tạo cho HS ý tưởng ứng dụng các loại máy trong cơ khí v.v…

- Năng lực giải quyết vấn đề: HS hiểu được sản phẩm cơ khí hình thành như thế nào?

- Năng lực hợp tác: Với hình thức và phương pháp dạy học theo nhóm sẽ tạo cho HS năng lực hợp tác trong làm việc.

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI HỌC

1. Thiết kế tiến trình dạy học

So với việc xây dựng tiến trình dạy học tích hợp theo chủ đề, việc xây dựng tiến trình dạy học sử dụng phương pháp và kĩ thuật tổ chức học sinh hoạt động theo nhóm và tự học cần chú trọng hơn tới các hoạt động học của HS.
----------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top