Cà Mau ra thời hạn giải quyết dứt điểm các khoản nợ lương giáo viên

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Nợ lương, chế độ của GV nhiều năm

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau về kết quả kiểm tra tình hình nợ lương và các chế độ chính sách khác đối với GV trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh, Đầm Dơi, Cái Nước và TP Cà Mau, giai đoạn từ năm 2011 - 2015 và 8 tháng đầu năm 2016, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đều có phát sinh nợ chế độ chính sách đối với GV trong thời gian dài. Cụ thể, TP Cà Mau và 7 huyện nợ lương và các chế độ khác của GV với số tiền lên đến 139,2 tỷ đồng.

Trong đó, nhiều nhất là huyện Trần Văn Thời (44,6 tỷ đồng), U Minh (36,1 tỷ đồng), Cái Nước (18,7 tỷ đồng), Thới Bình (16,5 tỷ đồng), TP Cà Mau (13 tỷ đồng), Đầm Dơi (6,8 tỷ đồng), Năm Căn (3 tỷ đồng) và huyện Ngọc Hiển nợ 500 triệu đồng.

Mặc dù đã tạm ứng ngân sách năm 2017 hơn 53 tỷ đồng để xử lý vấn đề nợ lương và chế độ đối với GV nhưng đến nay huyện U Minh vẫn còn nợ 14,5 tỷ đồng; huyện Thới Bình còn nợ 4,2 tỷ đồng…

Theo ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, việc nợ lương và chế độ chính sách cho GV trên địa bàn tỉnh có một số nguyên nhân chủ yếu:

Thứ nhất, do phụ cấp thâm niên mỗi năm, mỗi GV tăng lên 1% (tổng số GV gần 20.000 thì con số tăng lên là rất nhiều).

Thứ hai, những GV mới, khi tập sự hưởng 85% lương, sang năm thứ hai được hưởng 100% nên tăng lên một khoảng không nhỏ.

Thứ ba, bảo hiểm y tế cho HS, trước đây đảm bảo cho HS 3%, sau khi có Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi thì tăng lên 4,5%... Từ đó dẫn đến mất cân đối ngân sách ở các huyện…

Chi trả các khoản nợ GV trước ngày 20/11

Vào giữa tháng 8/2016, UBND tỉnh Cà Mau đã đồng ý tạm ứng kinh phí trên 53,4 tỷ đồng để các huyện và TP Cà Mau thanh toán nợ lương và các chế độ chính sách khác cho GV từ năm 2011 - 2015. Tổng số được tạm ứng chỉ chiếm 42% tổng số nợ các huyện, thành phố báo cáo đến cuối năm 2015.

Trước tình trạng nợ lương và chế độ GV trong thời gian dài, có GV đã bị nợ tiền tăng lương và tiền thâm niên nhiều năm (người ít gần 1 năm, người nhiều đã 3 - 4 năm); nhiều GV đã làm đơn xin giải quyết nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - đã ký Công văn số 7211 về việc xử lý nợ chính sách đối với GV ở các huyện, thành phố chỉ đạo 7 nội dung cần khẩn trương thực hiện.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các huyện và TP Cà Mau sớm chi trả các khoản nợ đối với GV trên địa bàn, đảm bảo thanh toán dứt điểm nợ trước ngày 20/11/2016. Phải rà soát, đánh giá mức độ sai phạm, xác định trách nhiệm các cá nhân có liên quan vào từng thời điểm xảy ra sai phạm. Từ đó tham mưu đề xuất UBND tỉnh hình thức xử lý trách nhiệm cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11.

Khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về việc sắp xếp viên chức sự nghiệp y tế, giáo dục từ nơi thừa sang nơi thiếu. Đề xuất phương án hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế trình UBND tỉnh xem xét, quyết định…

Về tình hình trả nợ lương GV, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo: Trong quá trình chi trả các khoản nợ đối với GV, nếu không cân đối được phải có báo cáo ngay về Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét tạm ứng ngân sách năm 2017…
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top