Bộ GD&ĐT tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Bộ Công an truyền đạt một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước từ thực trạng công tác bảo vệ bí mật nhà nước thời gian qua, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

Đồng thời giới thiệu nội dung cơ bản các quy định của pháp luật, của ngành Công an về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và công dân về bảo vệ bí mật nhà nước.

Nhận thức rõ công tác bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, năm 2017, Bộ GD&ĐT đã quan tâm sâu sát công tác này.

Bộ đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luạt về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lí tổ chức theo quy định.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng đã tổ chức quán triệt và triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong phạm vi đơn vị mình quản lí.

Bộ đã tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật, nhất là đối với cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp, cán bộ làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật như văn thư, quản lý máy tính...

Đồng thời triển khai các biện pháp bảo mật và công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị từng bước phát huy hiệu quả.

Năm 2017, Bộ GD&ĐT đã thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 33/2002 của Chính phủ, Thông tư 33/2015 của Bộ Công an và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo đó, Bộ GD&ĐT không để xảy ra tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước trong lĩnh vực GD-ĐT.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top